Tjenester

Stikk & Mål AS utfører alle tjenester innen oppmåling, utstikking, innmåling og situasjonsplaner/terrengprofiler.

Utstikking av vei

Stikk & Mål AS utfører utstikking av veier, tekniske anlegg ol.

Utstikking av bygg

Stikk & Mål AS utfører utstikking av bygg og innmåling/beliggenhetskontroll

Innmåling

Stikk & Mål AS utfører innmåling av trau, fjell og fylling for masseberegning/kontroll.

Dokumentasjon

Vi tilbyr utarbeidelse av dokumentasjon for utført vann- og avløpsanlegg, kumkort, sluttdokumentasjon for FDV, FKB og NVDB.

Situasjonsplaner og terrengprofiler

Utarbeidelse av situasjonsplaner og terrengprofiler i forbindelse med byggesøknad.

Vegprosjektering

Stikk & Mål AS utfører veiprosjektering.

Anleggsleder / prosjektledelse

Vi tilbyr prosjektledelse, og elier ut mannskap for å styre prosjekter innenfor bygg og anlegg.

Arbeid utføres med Trimble GPS, Trimble totalstasjon, AutoCAD og Gemini Terreng/Entreprenør.

Kontakt oss

Har du spørsmål angående våre oppmålingstjenester? Ta kontakt i via kontaktskjemet, så kommer vi tilbake til deg.