Tjenester

Stikk & Mål AS utfører alle tjenester innen oppmåling, utstikking, innmåling og situasjonsplaner/terrengprofiler.

Våre tjenester:

Stikning og oppmåling

Stikk & mål as er en totalleverandør av utsetting- og oppmålingstjenester til bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Vi har lang erfaring innen landmålingsfaget, og er vant med å løse alle typer oppdrag i egenregi og ved hjelp av samarbeidspartnere.

Vi tar mange forskjellige oppdrag, deriblant disse:

 • Etablering og beregning av grunnlagsnett
 • Setningskontroll
 • Situasjonsmåling
 • Nivellement
 • Utsetting av akser og høyder
 • Utsetting for bygg, vei og anlegg
 • Påvisning/innmåling av rør og kabler i grunnen, også videodokumentasjon av rør.
 • Utarbeiding av maskinstyringsdata
 • Oppmålingsteknisk prosjektering

Laserskanning

Laserskanning er en effektiv og komplett kartleggingsmetode i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter, kartlegging av situasjon for prosjektering, kontroll av masseuttak og geometrisk kontroll.

Resultatet fra skanning kan videreforedles til dokumentasjon i form av 2D-tegninger, 3D-modeller/BIM eller som punktsky.

Dronetjenester: fotografering og kartlegging

Kartlegging fra luften med drone er en effektiv måte å skaffe dokumentasjon ved å måle inn store områder raskt og effektivt.

Fra datafangsten kan vi produsere overflatemodeller, situasjonskart og masseberegninger med stor nøyaktighet.

Godkjent droneoperatør - Luftfartstilsynet
Operatørnummer: NORupl5kps1g72vf-b2u

Kategori: A1/A3 og A2

Digitale terrengmodeller

Vi etablerer terrengmodeller for ulike formål innen bygg- og anleggsbransjen som visualisering, planlegging, prosjekteringsgrunnlag eller mengdeberegning.

Sjøbunnkartlegging:

Stikk & mål as kan utføre sjøbunnkartlegging for ditt prosjekt, og leverer ferdig 3D modell etter endt oppdrag. Vi tar på oss oppdrag over hele landet, både i sjø, vann og elver.

 

Ved hjelp av Sonar og sidescan kan vi kartlegge bunn med stor nøyaktighet fra 0,3 til 100m, og vi har utstyr for lett mobilisering og kan ta oppdrag over hele landet.

Vi bruker en liten fjernstyrt båt, USV (120cm lang og 93cm bred) som kommer til på trange steder og havner, og som i tillegg kan kjøres på autopilot ved kartlegging av større områder. Båten fraktes lett i bil eller helikopter og er enkel å sjøsette. Vi bruker også større båt gjennom våre samarbeidspartnere med multistråleekkolodd for oppdrag på større dyp.

Våre tjenester kan brukes i forbindelse med alle typer utbygginger/prosjekteringer i sjø, vann, kraftmagasin og elver.

Vi kan bidra med disse tjenestene:

 • Farledskontroll,
 • Sjøbunnskart,
 • Kontroll av masser,
 • Kontroll av fyllinger/moloer,
 • Innmåling/påvising av ledninger i sjø,
 • Differensiere på myk og hard bunn
 • Sidescan for søk etter objekter på bunn.

Mengdeberegning

Stikk & mål as har kompetanse og erfaring med mengdeberegning for både bygg- og anleggsprosjekter.

Geometrisk kontroll og dokumentasjon

Stikk & mål as gjennomfører geometrisk kontroll og utarbeider nødvendige rapporter til våre kunder.

FKB/NVDB

Vi utfører også datainnsamling og utarbeiding av dokumentasjon som FKB og NVDB.

Påvisning/peiling av nedgravde rør.

Kartlegging av vann og avløpsanlegg.

Har du spørsmål angående våre oppmålingstjenester?

 Ta kontakt i via kontaktskjemaet, så kommer vi tilbake til deg.

  ©  Stikk & Mål AS
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram